ประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan)

หลังจากที่ทีมฟุตซอลประเทศไทยจะมีการแข่งขันกับทีมชาติจากประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) ชื่อของประเทศนี้อาจจะทำให้หลายท่านสงสัยว่า อยู่ส่วนไหนของโลก วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศนี้มาฝากกันนะครับ

Flag_of_Tajikistan.svg

ประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan)

ทาจิกิสถานหมายถึง “ดินแดนแห่งชาวทาจิก” (Tajiks) โดยประเทศทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้บริเวณเอเชียกลาง (หมายเหตุ เอเชียกลาง จะมีประเทศดังนี้ สาธารณรัฐคาซัคสถาน,สาธารณรัฐคีร์กีซ,สาธารณรัฐทาจิกิสถาน,เติร์กเมนิสถาน และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน) แต่เดิมทาจิกิสถานเป็นพื้นที่ในสหภาพโซเวียต ซึ่งได้แยกตัวออกมาหลังจากการล่มสลายของโซเวียต ทาจิกิสถานมีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน โดยร้อยละ 90 ของภูมิประเทศเป็นภูเขา เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ทาจิกิสถาน แผนที่ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจของประเทศทาจิกิสถาน

 • พื้นที่ 143,100 ตารางกิโลเมตร
 • จำนวนประชากร 8 ล้านคน (2557)
 • เมืองหลวง ดูชานเบ (Dushanbe)
 • ภาษาราชการ ภาษาทาจิก มีการใช้ภาษารัสเซียกันอย่างแพร่หลายในภาครัฐและภาคเอกชน และประมาณ 1/4 ของประชากรใช้ภาษาอุซเบก
 • ศาสนา อิสลาม นิกายสุหนี่ ร้อยละ 96.6 นิกายชีอะห์ ร้อยละ 2.8 อื่นๆ ร้อยละ 0.6
 • ภูมิอากาศ ภูเขาสูงแบบภาคพื้นทวีป (ฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ฤดูร้อน อากาศร้อนจัด)
 • เวลา เร็วกว่ามาตรฐาน GMT 6 ชั่วโมง
 • วันชาติ 9 กันยายน
 • ระบบการเมือง ประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ
 • ประธานาธิบดี นายเอมอมาลี เราะห์มาน (Mr. Emomali Rahmon) 
 • นายกรัฐมนตรี นายโคฮีร์ ราซูลโซดา (Mr.Qohir Rasulzoda)
 • รมว.กต. นายอัสลอฟ ซิโรดจิติน มูฮ์ริดดิโนวิช (Mr. Aslov Sirodjidin Muhridinovich)
 • สกุลเงิน โซโมนี (TJS) 1 บาท = 0.18 TJS (ณ เมษายน 2558)
 • เงินทุนสำรอง 1.16 พันล้าน USD
 • อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 8.37
 • GDP 9.16 พันล้าน USD
 • GDP per Capital 1,102 USD
 • Real GDP Growth ร้อยละ 6.20
 • อุตสาหกรรมหลัก ถ่านหิน ลิกไนต์ อลูมิเนียม ซีเมนต์ สิ่งทอ เครื่องหนัง
 • สินค้านำเข้าที่สำคัญ แร่ธาตุ ผักและผลไม้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ไฟฟ้า (หน้าหนาว) เคมีภัณฑ์ ยานพาหนะ
 • สินค้าส่งออกที่สำคัญ แร่ธาตุ ไฟฟ้า (ส่งให้แก่อัฟกานิสถาน) สิ่งทอ ฝ้าย โลหะ
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญ รัสเซีย จีน คาซัคสถาน สวิตเซอร์แลนด์ ลิทัวเนีย อิหร่าน ตุรกี

ปัจจุบัน ประเทศทาจิกิสถานถือเป็นสาธารณรัฐที่ยากจนที่สุดของสหภาพโซเวียตและเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียกลาง  ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงเปราะบางส่วนใหญ่เนื่องจากการทุจริต,การปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอและการจัดการด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีพอ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.