ค่าแท็กซี่มิเตอร์ราคาใหม่ เริ่ม 1 ธันวาคม 2557 (อัตราใหม่)

หลังจากมีข่าวว่า จะมีการปรับราคาค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในอัตราใหม่ หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ตอนนี้ทาง Zcooby เลยขอเอาอัตราใหม่มาแบ่งปันให้ทราบกันนะครับ

สำหรับค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ในปัจจุบัน

 • กม.ที่ 0-1 กม. ราคา 35 บาท
 • กม.ที่ 1-12 กม.ละ 5 บาท
 • กม.ที่ 12-20 กม.ละ 5.50 บาท
 • กม.ที่ 20-40 กม.ละ 6 บาท
 • กม.ที่ 40-60 กม.ละ 6.50 บาท
 • กม.ที่ 60-80 กม.ละ 7.50 บาท และ
 • 80 กม.ขึ้นไป กม.ละ 8.50 บาท

กรณีจอดนิ่ง คิดนาทีละ 1.50 บาท

ค่าแท็กซี่อัตราใหม่

อัตราค่าแท็กซี่ใหม่ (เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2557)

สำหรับอัตราค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์ จะมีแบ่งการปรับเป็น 2 ช่วง คือ ระยะที่ 1 ช่วงต้นเดือนธ.ค. จะให้ปรับค่าโดยสาร 7-8% ยังไม่เต็มเพดาน และเมื่อผ่าน 6 เดือนแล้วจะทำการปรับราคาเพิ่มขึ้น 13% ครับ อัตราเป็นดังนี้ครับ

 • อัตราค่าโดยสารระยะเริ่มต้นระหว่างก.ม.ที่ 0-1 กิโลเมตร ยังคงอัตราเดิมเริ่มต้นที่ 35 บาท
 • ช่วง 1-10 ก.ม. จากเดิมเก็บ 5 บาท ต่อก.ม. ปรับขึ้นเป็น 5.50 บาท ต่อก.ม.
 • ช่วง 10-20 ก.ม. จากเดิมเก็บ 5.50 บาท ต่อก.ม. ปรับเป็น 6 บาท ต่อก.ม.
 • ช่วง 20-40 ก.ม.จากเดิมเก็บ 6 บาทต่อก.ม.เป็น 6.50 บาทต่อก.ม.
 • ช่วง 40-60 ก.ม. เดิมเก็บ 6.50 บาทต่อก.ม. จะปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นช่วงละ 1-2 บาท
 • ช่วง 60-80 บาทต่อ ก.ม.เดิมเก็บ 7 บาทต่อก.ม. จะปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นช่วงละ 1-2 บาท
 • 80 ก.ม.ขึ้นไป เดิมเก็บ 8 บาทต่อก.ม. จะปรับค่าโดยสารเพิ่มขึ้นช่วงละ 1-2 บาท

กรณีจอดนิ่ง คิดนาทีละ 2 บาท (เพิ่มจากเดิม 0.50 บาทต่อนาที)

เตรียมตัวพร้อมรับค่าโดยสารอัตราใหม่กันนะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.