TCAS 62 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562

TCAS หรือ Thai University Center Admission System หรือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มมีกำหนดการในแต่ละรอบแล้ว ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาของ TCAS 62 มาแนะนำครับ

TCAS 62 คืออะไร?

TCAS 62 ย่อมาจาก Thai University Center Admission System หรือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562

กำหนดเวลา TCAS ปีการศึกษา 2562

รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) TCAS 62

  • 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

 

รอบที่ 2 สมัครโควตาแบบมีสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนในพื้นที่ TCAS 62

  • 21 มกราคม 2562 – 23 เมษายน 2562

 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน TCAS 62

  • 17 เมษายน 2562 – 15 พฤษภาคม 2562

 

รอบที่ 4 การรับ Admission TCAS 62

  • 9 พฤษภาคม 2562 – 3 มิถุนายน 2562

 

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ TCAS62

  • 28 พฤษภาคม 2562 – 16 มิถุนายน 2562

 

สรุปกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2562

รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน : 1 ธ.ค.61 – 31 ม.ค.62
รอบ2 โควต้า : 21 ม.ค. – 23 เม.ย. 62
รอบ3 รับตรงร่วมกัน : 17 เม.ย. – 15 พ.ค 62
รอบ4 แอดมิชชัน : 9 พ.ค – 3 มิ.ย 62
รอบ5 รับตรงอิสระ : 28 พ.ค – 16 มิ.ย 62

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.