วันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 (คืออะไร,ประวัติ,กิจกรรมที่น่าสนใจ)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นวันทหารผ่านศึก หลายคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้คือวันอะไร มีประวัติและความเป็นมาอย่างไร รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในวันทหารผ่านศึก ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเหล่านี้ให้ทราบกันนะครับ

วันทหารผ่านศึกคืออะไร?

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ “ทหารผ่านศึก” และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกตลอดมา

วันนี้ของทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า และยังมีพิธีสวนสนามที่ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ด้วย

ทำไมดอกป๊อปปี๊สีแดงจึงเป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก

ดอกป๊อปปี้ สีแดง นั้น เป็นสัญลักษณ์แทน ทหารผ่านศึก ผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตย สีแดงของดอกป๊อปปี้ คือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ เสียสละอันสูงสุด

ในช่วงวันทหารผ่านศึกทุกปี จะมีทหารออกมาจำหน่ายดอกป๊อปปี้ราคา 20 บาท เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือพี่น้องทหารผ่านศึกษาครับ

ประวัติวันทหารผ่านศึก

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่  ๒ ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมทำการรบในสงครามมหาเอเซียบูรพา  เมื่อสิ้นสุดสงคราม
ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบถูกปลดประจำการโดยกระทันหัน  ส่งผลให้ตัวทหารและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการ
ครองชีพเป็นอย่างยิ่ง  รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งมี  พลเรือตรี  ถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์  เป็นนายกรัฐมนตรี  จึงได้มอบหมาย
ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณา  ดำเนินการช่วยเหลือ กระทรวงกลาโหมจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือ
ทหารกองหนุนขึ้น  เมื่อวันที่  ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖  โดยมีที่ทำการอยู่ในกรมเสนาธิการทหาร (ปัจจุบันคือ กองบัญชา-
การทหารสูงสุด)  และใช้เจ้าหน้าที่ของกรมเสนาธิการเป็นผู้ปฏิบัติงาน  สำหรับงบประมาณในการสงเคราะห์  ได้รับเงิน
อุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมจำนวนหนึ่ง

ต่อมาเมื่อมีการขยายการสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น  จึงได้มีการพิจารณาว่าการดำเนินงาน ในรูปของคณะกรรมการจะขาด
ความรัดกุมและเหมาะสม  กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติ จัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  หรือ
ที่เรียกโดยย่อว่า  “อผศ.”  ขึ้นเป็นหน่วยงานถาวร  เพื่อทำหน้าที่  ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง  พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๑  จึงนับเป็นวันแรกที่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้ง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และการเป็นทหารผ่านศึก  ดังนั้น  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ของทุกปี  จึงถือว่าเป็นวันสถาปนา
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  และเป็น  “วันทหารผ่านศึก”

การดำเนินงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

๑. การสงเคราะห์ด้านการเกษตร
๒. การสงเคราะห์ด้านการอาชีพ
๓. การสงเคราะห์ด้านการสวัสดิการและการศึกษา
๔. การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
๕. การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ
๖. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ

กิจกรรมที่น่าสนใจในวันทหารผ่านศึก 2559

ในปี 2559 นี้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันทหารผ่านศึกที่น่าสนใจคือ งานสัปดาห์วันทหารผ่านศึก 2559 วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ นี้ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

12631503_667169430087705_968909350903650676_n

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.