“ไทยนิยม” คืออะไร? รู้จักแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน”

คำว่า “ไทยนิยม” อาจเป็นคำที่หลายคนได้ยินบ่อยๆ ในช่วงนี้ อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร? วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับคำๆ นี้มาฝากครับ

“ไทยนิยม” คืออะไร?

ไทยนิยม คือ การมีเอกลักษณ์นิยมในหลักการ นิยมประชาธิปไตย ที่ไม่ทิ้งหลักการสากล

ที่มาของคำว่า “ไทยนิยม”

โดยคำว่า ไทยนิยม มาจากการกล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในพิธีเปิดการสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ผู้บริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ : One Country One Team” ว่า

งานวันนี้เป็นงานสำคัญที่ทำให้ประเทศ ที่ต้องดำเนินการร่วมกัน ในฐานะข้าราชการของประชาชนไม่ว่าพลเรือน ตำรวจ และทหาร ซึ่งระยะเวลานี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ซึ่งคำว่าไทยนิยม คือการมีเอกลักษณ์นิยมในหลักการ นิยมประชาธิปไตย ที่ไม่ทิ้งหลักการสากล

หลักคิด 5 ประการ ส่งเสริม ไทยนิยม ยั่งยืน

ปลูกฝังหลักคิด 5 ประการสู่สังคม ได้แก่

  1. ความพอเพียง
  2. มีวินัย
  3. สุจริต
  4. จิตสาธารณะ
  5. มีความรับผิดชอบ

โดยหลักคิด 5 ประการนี้จะสอดรับกับโมเดลพัฒนาคนไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21เพื่อช่วยให้คนไทยมีความเข้มแข็งทางจิตใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.