ธานินทร์ กรัยวิเชียร คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของประธานองคมนตรีคนล่าสุด (ชั่วคราว)

หลังจากที่วันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางคณะองคมนตรี ได้เลือก “ธานินทร์ กรัยวิเชียร” ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี (ชั่วคราว) ทาง Zcooby จึงขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลท่านนี้มาฝากครับ

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ธานินทร์ กรัยวิเชียร คือใคร?

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร ก่อนหน้ารับตำแหน่ง ประธานองคมนตรีคนล่าสุด (ชั่วคราว) ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 14 ของไทย

ประวัติ ธานินทร์ กรัยวิเชียร

ชื่อจริง : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร

วันเกิด : 5 เมษายน พ.ศ. 2470

อายุ : 89 ปี

การศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 • ศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และ เนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา สำนักเกรย์สอินน์ อังกฤษ

ครอบครัว : เป็นบุตรของ นายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม แอนเดอเซ่น) (ถึงแก่อนิจกรรม) มีบุตร 5 คน

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • ศาสตราจารย์สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา
 • นายกรัฐมนตรี ใน คณะรัฐมนตรีคณะที่ 39 ของไทย (8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520)
 • องคมนตรี (ตั้งแต่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2520)
 • กรรมการตุลาการ (พ.ศ. 2521 – 2528)
 • กรรมการร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ประธานกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์
 • รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการบริหารสภากาชาดไทย
 • กรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.