พวงร้อย อภัยวงศ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ คือใคร?

ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ (ชื่อเดิม หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์) ถือเป็นสตรีไทยคนแรกที่เป็นนักประพันธ์เพลง เมื่อ พ.ศ. 2480 และท่านได้รับยกย่องให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล) เมื่อปี พ.ศ. 2529

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ทาง Google ได้สุขสันต์วันครบรอบวันเกิด 105 ปี ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

ประวัติ ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

ชื่อจริง : ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์

ชื่อเดิม : หม่อมหลวงพวงร้อย อภัยวงศ์

มีชื่อเสียงจาก : นักประพันธ์เพลงสตรีคนแรกของไทยและศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2529

เกิด : 28 ธันวาคม พ.ศ. 2457

เสียชีวิต : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2543

อายุรวม : 85 ปี

การศึกษา : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2477 และปริญญาตรีด้านเปียโนจากวิทยาลัยดนตรีทรีนิตี (Trinity College of Music) ลอนดอน สหราชอาณาจักร

ครอบครัว : เป็นบุตรีของหม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์ และยี่สุ่น สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม มังกรพันธ์) เป็นพี่สาวต่างมารดากับหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์

หม่อมหลวงพวงร้อย มีศักดิ์เป็นพระอัยยิกาน้อยฝ่ายพระชนนีในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ชีวิตสมรส : สมรสกับเชียด อภัยวงศ์ ซึ่งเป็นน้องชายของควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นพระปิตุลาในพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เมื่อ พ.ศ. 2485 มีบุตรธิดา 3 คน คือ กสก อภัยวงศ์,มัทนพันธุ์ ดุละลัมพะ และ พัชราภรณ์ บุนนาค

ผลงานการประพันธ์เพลงที่ผ่านมา (ส่วนหนึ่ง)

 • บัวขาว พ.ศ. 2480 ภาพยนตร์เรื่อง “ถ่านไฟเก่า”
 • ในฝัน พ.ศ. 2480 ภาพยนตร์เรื่อง “ถ่านไฟเก่า”
 • เพลิน พ.ศ. 2481 ภาพยนตร์เรื่อง “แม่สื่อสาว”
 • ลมหวน พ.ศ. 2481 ภาพยนตร์เรื่อง “แม่สื่อสาว”
 • วันเพ็ญ พ.ศ. 2481 ภาพยนตร์เรื่อง “วันเพ็ญ”
 • ดอกไม้ พ.ศ. 2481 ภาพยนตร์เรื่อง “วันเพ็ญ”
 • เงาไม้ พ.ศ. 2482 ภาพยนตร์เรื่อง “ลูกทุ่ง” และ “เรือนแพ”
 • สายยัณห์ พ.ศ. 2482 ภาพยนตร์เรื่อง “ลูกทุ่ง”
 • เปลี่ยวใจ พ.ศ. 2482 ภาพยนตร์เรื่อง “ปิดทองหลังพระ”
 • แรกรัก พ.ศ. 2482 ภาพยนตร์เรื่อง “ปิดทองหลังพระ”
 • จันทร์เอ๋ย พ.ศ. 2482 ภาพยนตร์เรื่อง “ปิดทองหลังพระ”
 • ตาแสนกลม พ.ศ. 2482 ละครเรื่อง “จุดไต้ตำตอ”
 • เกี้ยวสาว พ.ศ. 2482 ละครเรื่อง “จุดไต้ตำตอ”
 • ชายในฝัน พ.ศ. 2482 ละครเรื่อง “จุดไต้ตำตอ”
 • แสนห่วง พ.ศ. 2482 ละครเรื่อง “จุดไต้ตำตอ”
 • โอ้ความรัก พ.ศ. 2482 ละครเรื่อง “จุดไต้ตำตอ”
 • หัวใจเดียว พ.ศ. 2482 ละครเรื่อง “จุดไต้ตำตอ”
 • รักเธอแต่แรกยล
 • มะลิเจ้าเอ๋ย พ.ศ. 2490
 • ดุจบิดามารดร พ.ศ. 2516
 • แด่ ต.ช.ด. พ.ศ. 2516
 • ชายชาญทหารไทย พ.ศ. 2516
 • ตำรวจตระเวนชายแดน
 • ทหารพระนเรศวร พ.ศ. 2516
 • รินเข้าริน
 • ฝากรักเอาไว้ในเพลง
 • สวนหลวง ร.9

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.