ทัศนัย เศรษฐเสรี คือใคร? ประวัติและผลงานของ ผศ. ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี #ทีมมช #ทัศนัยปราบมาร

ทัศนัย เศรษฐเสรี คือใคร? ประวัติและผลงานของ ผศ. ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี

ทัศนัย เศรษฐเสรี คือใคร?

ผศ. ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประวัติ ทัศนัย เศรษฐเสรี

ชื่อจริง : ผศ. ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี

เกิด : พ.ศ. 2511

อายุ : 53 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท Visual Arts,The University of Chicago,United States of America.

Facebook : Thasnai Sethaseree

ผลงานที่น่าสนใจ (บางส่วน)

  • “Some Deaths Can’t Be Buried” จัดแสดงที่ Yavuz Gallery ประเทศสิงคโปร์
  • “What You Don’t See Will Hurt You” จัดที่แสดงที่ Gallery VER
  • “Cold War : The Mysterious” (กำลังจัดทำอยู่)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.