“สัจจะจะทำให้คุณเป็นไท” หมายความว่าอะไร? มีที่มาจากไหน?

หลังจากที่มีการแถลงข่าวของ โบ TK เมื่อคืนวันที่ 4 มีนาคม 2565 ประโยคหนึ่งที่เราได้ยินก็คือ “สัจจะจะทำให้คุณเป็นไท” หลายคนอาจจะสงสัยว่า ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร? มีที่มาจากไหน

“สัจจะจะทำให้คุณเป็นไท” หมายความว่าอะไร? มีที่มาจากไหน?

“สัจจะจะทำให้คุณเป็นไท” (the truth will set you free) เป็นข้อความหนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ อยู่ในพระธรรมยอห์น บทที่ 8 ข้อ 32 เขียนเอาไว้ว่า

และพวกท่านจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท”

ที่มา https://www2.bible.com/th/bible/174/JHN.8.32.THSV11


ที่มาของประโยคนี้

เป็นประโยคที่พระเยซูได้พูดกับพวกยิวที่เชื่อและไว้วางใจพระองค์ ว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและช่วยให้พวกเขารอดได้ โดยสัจจะ (Truth) หมายถึงความจริงที่มาจากพระวจนะของพระเจ้า เมื่อคุณเชื่อและไว้วางใจในพระวจนะนั้น คุณจะเป็นไท จากความบาปที่มนุษย์ไม่สามารถรอดได้ด้วยตัวเอง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.