“เทพหัสดิน ณ อยุธยา” ประวัติราชสกุล เทพหัสดิน ณ อยุธยา

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของ แพรวา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ทำให้หลายคนอาจจะอยากทราบถึงประวัติราชสกุล ” เทพหัสดิน ณ อยุธยา ” ว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

ประวัติราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา

ราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยานั้น เป็นสายพระปฐมวงศ์สืบเชื้อสายเดิมมาจากพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้าตัน กรมหลวงเทพหริรักษ์ ซึ่งเป็นพระโอรสลำดับที่ 1 ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ ทรงเป็นพระพี่นาง (พี่สาว) พระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์ทรงมีพระโอรส-ธิดากับเจ้าขรัวเงินแซ่ตันคหบดี ชาวจีนที่สืบเชื้อสายมาจากขุนนางจีนในกรุงปักกิ่งทั้งหมด 6 พระองค์ โดยหนึ่งในพระธิดาของพระองค์คือสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี พระนามเดิมบุญรอด เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.