เทียร์ 2 (Tier 2) คืออะไร? ข้อดีเมื่อไทยได้รับการยกระดับจากเทียร์ 3 เป็น เทียร์ 2 เฝ้าระวังเป็นพิเศษ

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของการที่ประเทศไทยจะได้รับการยกระดับในเรื่องสถานการณ์ค้ามนุษย์ประจำปี 2559 จาก “เทียร์ 3” ขึ้นไปเป็น “เทียร์ 2 เฝ้าระวังเป็นพิเศษ” หลายคนอาจจะอยากรู้ว่า เทียร์ 2 คืออะไร? และจะเป็นผลดีอย่างไรสำหรับประเทศไทย เมื่อได้รับการปรับระดับขึ้นเป็นเทียร์ 2 เฝ้าระวัง วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากนะครับ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เตรียมเผยรายงานการค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ต ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน โดยได้มีการปรับยกระดับไทย จาก “เทียร์ 3” ขึ้นมาอยู่ในระดับ “เทียร์ 2 เฝ้าระวัง” บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าในความพยายามของรัฐบาลไทย ในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสถานการณ์ในอุตสาหกรรมประมง

เทียร์ 2 คืออะไร?

เทียร์ 2 จะมี 2 ระดับคือ

  • เทียร์ 2 (Tier 2) – หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ ไม่ครบถ้วน แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น
  • เทียร์ 2 เฝ้าระวังเป็นพิเศษ (Tier 2 Watchlist) – หมายถึงประเทศที่การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น, ล้มเหลวในการแสดงหลักฐานการเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมา และถูกพิจารณาว่ากำลังพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สามารถทำตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ โดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป

โดยในรอบนี้ ไทยจะได้ปรับระดับเป็น เทียร์ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watchlist)

การจัดลำดับในรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ (เทียร์ 1 – 3)

สำหรับรายงานประจำปี เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) เป็นรายงานที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) เพื่อรายงานต่อรัฐสภาสหรัฐ โดยเปรียบเทียบสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั่วโลกกับมาตรฐานของสหรัฐ และจัดลำดับประเทศต่างๆ ออกเป็น 4 ระดับดังนี้

เทียร์ 1 (Tier 1) – หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ (ทีวีพีเอ) อย่างครบถ้วน

เทียร์ 2 (Tier 2) – หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ ไม่ครบถ้วน แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น

เทียร์ 2 เฝ้าระวังเป็นพิเศษ (Tier 2 Watchlist) – หมายถึงประเทศที่การค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น, ล้มเหลวในการแสดงหลักฐานการเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในปีที่ผ่านมา และถูกพิจารณาว่ากำลังพยายามอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้สามารถทำตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ทีวีพีเอ โดยสัญญาว่าจะใช้มาตรการเพิ่มเติมในอนาคตภายในปีถัดไป

Graphicloads-100-Flat-2-Arrow-up

เทียร์ 3 (Tier 3) หมายถึงประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 

ข้อดีหลังจากที่ประเทศไทยได้ปรับระดับเป็นเทียร์ 2

  • มีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มเขึ้นกับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีความพยายามในการปรับระดับเรื่องการค้ามนุษย์ไปในแนทางที่ดีขึ้น
  • ได้รับความช่วยเหลือรัฐบาลสหรัฐฯในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการค้า
  • ได้รับการพิจารณาเรื่องความช่วยเหลือจากสถาบันสำคัญระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และเวิลด์ แบงก์ (หรือธนาคารโลก)
  • อาจได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

 

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.