คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา คือใคร?

คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา คือใคร?

คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา (หรือ คุณหญิงทิพยา ยังพัฒนา หรือ คุณหญิงดารา) เป็นสุภาพสตรีผู้ดำรงเป็นคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยคุณหญิงทิพยาได้ถวายการรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมานานถึง 26 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2520) โดยได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นคุณข้าหลวงในพระองค์ท่าน ถวายงานรับใช้ในส่วนพระองค์

คุณหญิงทิพยา ได้สูญเสียสามี คือ พันเอก (พิเศษ) อนนท์ ยังพัธนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสี่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่า หนึ่งในขบวนเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 6 ลำ ตกที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2540

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.