ต้นกล คืออะไร? หน้าที่สำคัญของต้นกล บนเรือหลวงสุโขทัย

ต้นกล

หลังจากที่มีข่าวว่า ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยอมรับเรือหลวงสุโขทัยขาด “ต้นกล” ขึ้นเรือจริง ทำให้หลายคนสงสัยว่า ต้นกล คืออะไร? ทำหน้าที่ใดบนเรือ วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาแนะนำให้ทราบแล้วครับ

ต้นกล คืออะไร?

ต้นกล คือ พลประจำเรือที่มีวุฒิบัตรรับรองให้รับผิดชอบงานวิศวกรรมบนเรือ โดยชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Engineer Officer หรือ Chief Engineer

โดยผู้ที่ทำหน้าที่ต้นกลของกองทัพเรือไทยคือ นายทหารพรรคกลิน*

หมายเหตุ *พรรคกลิน (อ่านว่า พักกะลิน) หมายถึง เหล่าทหารเรือที่เป็นช่างกลประจําท้องเรือ


หน้าที่ของ ต้นกล

หน้าที่หลักของต้นกลนั้น นอกจากจะรับผิดชอบงานวิศกรรมบนเรือ ทั้งใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งเรือ นอกจากนี้ ต้นกลยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่สำคัญเช่น

  • พิจารณาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ตลอดจนวัสดุสิ้นเปลืองอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง
  • ดูแลวัสดุคงคลังสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องเก็บสำรอง
  • ดูแลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
  • เตรียมพร้อมห้องเครื่องยนต์สำหรับการตรวจสอบ
  • ดูแลการบำรุงรักษาส่วนสำคัญระหว่างการเดินเรือ
  • รับผิดชอบห้องเครื่องยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.