อุดมเดช สีตบุตร คือใคร? (ประวัติและผลงาน)

อุดมเดช สีตบุตร คือใคร? (ประวัติและผลงาน)

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หรือ บิ๊กโด่ง

อุดมเดช สีตบุตร คือใคร?

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หรือ บิ๊กโด่ง ราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเป็นอดีต ผู้บัญชาการทหารบก (คนที่ 38), อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กรรมการในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ในคณะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, อดีตสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่หนึ่ง อดีตเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ , อดีตประธานสโมสรฟุตบอลอาร์มี่ ยูไนเต็ด ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, อดีตประธานคณะกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก, หัวหน้าศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประวัติของ อุดมเดช สีตบุตร

ชื่อจริง : พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

ชื่อเล่น : โด่ง

ชื่อที่รู้จักในวงการ : บิ๊กโด่ง

เกิด : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2498 

อายุ : 66 ปี

การศึกษา

  • โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
  • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตร Integrated Pest Management ประเทศอิสราเอล
  • หลักสูตร Management Broadcast Program ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครอบครัว : พลเอก อุดมเดช สีตบุตร สมรสกับ นางวิภาดา สีตบุตร กรรมการบริหาร บริษัท มาเลศฟู้ด จำกัด มีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน คือ ร้อยโทหญิงจุฑาภัค สีตบุตร และ นักเรียนนายร้อย ภูวเดช สีตบุตร


ตำแหน่งที่ผ่านมา

การรับราชการ

พ.ศ. 2521 ผู้บังคับหมวดกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ. 2524 ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ. 2529 ฝอ.3 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ
พ.ศ. 2532 ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร
พ.ศ. 2534 หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2540 รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2545 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2547 รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
พ.ศ. 2549 เสนาธิการกองทัพภาคที่ 1
พ.ศ. 2550 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
พ.ศ. 2551 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
พ.ศ. 2552 รองแม่ทัพภาคที่ 1
พ.ศ. 2553 แม่ทัพภาคที่ 1
พ.ศ. 2555 เสนาธิการทหารบก
พ.ศ. 2556 รองผู้บัญชาการทหารบก
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 38
22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ราชองครักษ์พิเศษ

ด้านการเมือง

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (ครม.61) (30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกหน้าที่หนึ่ง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.