วสุพล จูฑะพันธุ์ คือใคร? พร้อมประวัติคร่าวๆ

หลังจากที่มีข่าวของ การถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ “พ.ต.วสุพล จูฑะพันธุ์” ฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรง แสดงตนว่าเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติคร่าวๆ ของบุคคลท่านนี้ให้ทราบครับ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ปลดและถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์

โดยให้ปลด พ.ต.วสุพล จูฑะพันธุ์ ตําแหน่ง ประจํากองบังคับการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ ออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ประพฤติตนผิดราชสวัสดิ์ แสดงตนว่าเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ แอบอ้าง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24  ก.ค.พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

วสุพล จูฑะพันธุ์ คือใคร?

พันตรี วสุพล จูฑะพันธุ์ เคยดำรงตําแหน่ง ประจํากองบังคับการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการ สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

  • ในปี 2557 ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจาก ว่าที่พันโท เป็นพันโท วสุพล จูฑะพันธุ์
  • ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง มหาดเล็ก/ชาวที่ล่าง 904 ในส่วนของ กองงานในกิจการในพระองศ์ 904
  • เคยผ่าน หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ ๙๑ / ๕๓
  • เคยศึกษาที่ อุเทนถวาย รุ่น 43 และ รร.อินทร์บุรี

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.