เวียนเทียน ความหมายที่แท้จริงของการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่าง วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมหนึ่งที่เราจะได้พบกันในคืนวันนั้นๆ ก็คือ “การเวียนเทียน” หลายคนอาจจะสงสัยว่า การเวียนเทียนคืออะไร? ทำไปเพื่ออะไร? รวมทั้งความหมายที่แท้จริงของการเวียนเทียน วันนี้ Zcooby เลยขอนำข้อมูลมาฝากครับ

เวียนเทียน

เวียนเทียน คืออะไร?

การเวียนเทียน คือ การเดินรอบวนปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น พระอุโบสถ พระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ เป็นต้น โดยจะทำการเดินเวียนขวา 3 รอบ (เวียนประทักษิณาวัตร) ซึ่งการเวียนขวาถือว่าเป็นการเวียนในทิศมงคล

จุดประสงค์การเวียนเทียน

จุดประสงค์ของการเวียนเทียนก็เพื่อ ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย หรือระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชาจะระลึกถึงเหตุกาณ์ของพระพุทธเจ้า การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน

ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการเวียนเทียนนั้นคือ การระลึกถึงพระรัตนตรัย และสิ่งที่เราจะได้จากการเวียนเทียนคือ การฝึกจิตใจให้ ‘สงบ’ และมีปัญญา

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเวียนเทียน

  • การเวียนเทียนนั้นเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นจากคติอินเดียโดยค้นพบจากหลักฐานในพระไตรปิฎก
  • การเวียนเทียนในทางพระพุทธศาสนาจะเวียนเทียนทั้งหมด 3 วันด้วยกันได้แก่ วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชา, วันอาสาฬหบูชา
  • เวียนเทียนวันวิสาขบูชา เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า (การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน)
  • เวียนเทียนวันมาฆบูชา  เพื่อระลึกถึงคุณพระธรรม (วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก)
  • เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา เพื่อระลึกถึงคุณพระสงฆ์ (เป็นวันที่เกิดพระสงฆ์อริยสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา)
  • วัดบางที่จะจัดงานเวียนเทียนอีกหนึ่งวันคือ วันอัฏฐมีบูชา
  • ในขณะที่เดินเวียนเทียน ให้ทำการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระรัตนตรัย

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.