หวังเต๊ะ คือใคร? ประวัติและผลงานของ หวังเต๊ะ – หวังดี นิมา

หวังเต๊ะ คือใคร? ประวัติและผลงานของ หวังเต๊ะ – หวังดี นิมา

หวังเต๊ะ คือใคร?

หวังเต๊ะ
หวังเต๊ะ

หวังเต๊ะ – หวังดี นิมา เป็นศิลปินเพลงพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญเพลงลำตัดเป็นพิเศษ ได้ตั้งคณะลำตัดชื่อ “คณะหวังเต๊ะ” รับงานแสดงมานานกว่า 40 ปี จนชื่อ หวังเต๊ะ กลายเป็นสัญลักษณ์ของลำตัด

หวังเต๊ะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี 2531

โดย Google ได้นำชื่อของ หวังเต๊ะ ไว้ในหน้าแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เนื่องจาก สุขสันต์วันเกิดวันครบรอบ 96 ปี หวังเต๊ะ (หวังดี นิมา)


ประวัติและผลงานของ หวังเต๊ะ

ชื่อจริง : หวังดี นิมา

ชื่อที่รู้จักในวงการ : หวังเต๊ะ

อาชีพ : ศิลปินพื้นบ้าน เชี่ยวชาญด้านลำตัด

เกิด : 2 มีนาคม พ.ศ. 2468

เสียชีวิต : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อายุรวม : 87 ปี

เกียรติยศ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี 2531


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.