บัตรคนจน รับเงิน 500 บาท ได้เงินวันไหน? (ส.ค.-ก.ย. 62)

หลังจากที่มีข่าวว่า จะมีการโอนเงินจำนวน 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน คือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน หลายคนอาจจะอยากทราบว่า จะได้รับเงินก้อนนี้วันไหน Zcooby ขออัพเดทข้อมูลนี้ให้ทราบ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน ส.ค. – ก.ย. 2562 โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. มาตรการพยุงการบริโภคของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้รับเงิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
  2. มาตรการมอบเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน
  3. มาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสด ได้จากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือบัตรคนจน รับเงิน 500 บาท/2 เดือน ได้เงินวันไหน? (ส.ค.-ก.ย. 62)

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 31 33 37 38 และ 39 จะได้รับเงินตามช่วงเวลาดังนี้

  • เดือนสิงหาคม – รับเงินโอน วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562
  • เดือนกันยายน – รับเงินโอน วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 32 34 35 และ 36 จะได้รับเงินตามช่วงเวลาดังนี้

  • เดือนสิงหาคม – รับเงินโอน วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 2562
  • เดือนกันยายน – รับเงินโอน วันเสาร์ที่ 7 ก.ย. 2562

ผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 1 2 4 5 และ 8 จะได้รับเงินตามช่วงเวลาดังนี้

  • เดือนสิงหาคม – รับเงินโอน วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562
  • เดือนกันยายน – รับเงินโอน วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย. 2562

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.