ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 (3 เม.ย -15 พ.ค. 60) #ลงทะเบียนคนจน

การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 ในช่วงวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลนี้ ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทะเบียนครั้งนี้ครับ

ช่วงเวลาการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2

 • ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560

ผู้มีรายได้น้อย คืออะไร?

 • ผู้มีรายได้น้อยที่สามารถลงทะเบียนครั้งนี้ได้ ก็คือ ผู้ที่มีรายได้รวมต่อปีน้อยกว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)

คุณสมบัติของลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559

สวัสดิการที่ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 จะได้รับ

 1. บัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อย เพื่อเตรียมพร้อมไว้รับสวัสดิการที่ทางรัฐบาลจะมอบให้ในอนาคต เช่น การลดค่าน้ำ-ไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น ซึ่งหากใช้บัตรดังกล่าวรูดกับเครื่องก็จะรู้ได้ทันทีว่าได้รับสวัสดิการดังกล่าวหรือไม่
 2. กำลังพิจารณาเรื่องการทำประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5-6 หมื่นบาท และจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน
 3. เตรียมดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้สูงอายุฐานะดี สมัครใจสละสิทธิ์เบี้ยชราภาพ

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบ 2

ขั้นตอนที่ 1 – ขอหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 – ศึกษาทำความเข้าใจแบบฟอร์ม และกรอกแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 3 – ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน

********************************

1. การขอแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ผู้ลงทะเบียนสามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ได้ที่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา
 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 • คลังจังหวัด
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเขต

หรือผู้ลงทะเบียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ที่

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย (3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560)  >> คลิ้กที่นี่
 • ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเอง สามารถกรอกแบบฟอร์มใบมอบอำนาจ >> คลิ้กที่นี่

2. ข้อมูลสำคัญที่ใช้กรอกลงในแบบฟอร์ลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนต้องศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร สมุดทะเบียนบ้าน ทะเบียนผู้พิการ ทะเบียนเกษตรกร เลขที่บัญชีเงินฝาก และทำการสำรวจรายได้ ฟนี้สิน ของตร กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง

3. ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วได้ที่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัด

โดยผู้ลงทะเบียน จะใช้หลักฐานเพียง บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

โดยผู้ประสงค์จะลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้ว พร้อมหลักฐานที่จำเป็น เพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลที่กรอกให้ทางราชการ (กรณีไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเอง ให้มีตัวแทนและใบมอบอำนาจ)

หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ที่เคยลงทะเบียนคนจนปี 2559 ไปแล้ว จะต้องมาลงทะเบียนในปี 2560 อีกไหม ?

 • ผู้ที่เคยลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไปแล้วในปี 2559 จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดเช่นกัน โดยต้องกรอกข้อมูลใหม่ เพื่อรับสวัสดิการการช่วยเหลือจากรัฐ

 

Readers Comments (3)

 1. บ้านเลขที่50หมู่4ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  Reply
  • นาย ประสิทธิ์ แสงสุด 51/3 ถนนทหาร แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 31210 21/09/2017 @ 14:52

   21/09/2017.14:51

   Reply
 2. วุฒิพันธ์ เวียงคำ 04/10/2017 @ 11:13

  รอบสองได้เงินด้วยหรือเปล่าคับ1,500-3,000 รออยู่คับจำเป็นต้องใช้เงินครับผม

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.