วิรัช ชินวินิจกุล คือใคร? พร้อมประวัติของอดีตองคมนตรี

ประวัติของ วิรัช ชินวินิจกุล

วิรัช ชินวินิจกุล คือใคร?

วิรัช ชินวินิจกุล เป็นอดีตองคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, อดีตรองประธานศาลฎีกา, เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม, เลขานุการศาลฎีกา, ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ประวัติของ วิรัช ชินวินิจกุล

ชื่อจริง : วิรัช ชินวินิจกุล

อายุ : 65 ปี

วันเดือนปีเกิด : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495

การศึกษา

 • จบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี 2516
 • จบเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปี 2517
 • ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี 2555

การทำงาน

 • องคมนตรี  (พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • อดีตรองประธานศาลฎีกา
 • เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
 • เลขานุการศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.