วิรัตน์ กัลยาศิริ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ชื่อของ วิรัตน์ กัลยาศิริ ถูกพูดถึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 เนื่องจากข่าวการเสียชีวิตของบุคคลท่านนี้ Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานของบุคคลท่านนี้

วิรัตน์ กัลยาศิริ คือใคร?

วิรัตน์ กัลยาศิริ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 4 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

นายวิรัตน์เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ โดยเป็นการเลือกตั้งซ่อม ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก

ประวัติ วิรัตน์ กัลยาศิริ

ชื่อจริง : วิรัตน์ กัลยาศิริ

เกิด : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

เสียชีวิต : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อายุรวม : 69 ปี

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
  • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ครอบครัว : ภรรยาของนายวิรัตน์เคยทำงานเป็นศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งคู่มีบุตรชายและบุตรสาวอย่างละหนึ่งคน โดยทั้งคู่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน

การดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  • พ.ศ. 2547 (เลือกตั้งซ่อม) จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • พ.ศ. 2548 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • พ.ศ. 2550 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  • พ.ศ. 2554 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.