วิโรจน์ ลักขณาอดิศร คือใคร? ประวัติและผลงานของผู้ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ จากพรรคก้าวไกล #วิโรจน์ #พรรคก้าวไกล #ผู้ว่ากทม

หลังจากที่มีการเปิดตัว วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้ลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ จากพรรคก้าวไกล เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร คือใคร?

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ พ.ศ. 2562 โดยเขาเคยเป็นวิศกร ที่เปลี่ยนเส้นทางมาทำงานด้านการศึกษาและงานบริหารในองค์กรเอกชนยาวนานกว่า 16 ปี รวมถึงมีผลงานหนังสือหลายเล่ม ก่อนที่จะตัดสินใจมาทำงานการเมือง

ต่อมา เขาได้ย้ายมาอยู่พรรคก้าวไกลในปี 2563 หลังพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค และดำรงตำแหน่งโฆษกพรรคก้าวไกล ในปี 2564 ที่ผ่านมา เขายังได้รับรางวัล ‘บุคคลแห่งปี’ สาขาการเมือง จาก THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021

ปัจจุบัน (23 มกราคม 2565) เขาได้เปิดตัวในฐานะผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ ในนามพรรคก้าวไกล


ประวัติของ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

ชื่อจริง : วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

วันเกิด : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2520

อายุ : 44 ปี

การศึกษา :

 • สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา​ที่โรงเรียนวัดสุทธิ​ว​รา​ราม และเลือกเรียน​ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Facebook : Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

Twitter : @wirojlak

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

 • วิศวกรควบคุมคุณภาพกับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงปี 2542 – 2544
 • เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา ด้านระบบบริหารคุณภาพและการบริหารจัดการ บริษัท โนโว ควอลิตี้ (ประเทศไทย) ในช่วงปี 2544 – 2546
 • ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ซีเอ็ด
 • ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ซีเอ็ด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • กรรมการวิชาการ ของโรงเรียนเพลินพัฒนา
 • วิทยากรประจำมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น
 • อาจารย์พิเศษ และวิทยากร ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่, พรรคก้าวไกล

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.