วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) 3 ตุลาคม 2559

คุณรู้หรือไม่ว่า วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ทาง Zcooby ขอนำข้อมูลเรื่องน่ารู้นี้มาฝากทุกท่านครับ

whd-th-2

วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day)

วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) มีจุดกำเนิดเริ่มขึ้นในปี 1989 โดยทางสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day)

วัตถุประสงค์ของวันที่อยู่อาศัยโลก

  • เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
  • เพื่อสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการให้มนุษย์ทุกคนมีที่อยู่อาศัยในอนาคต

ความเป็นมาของวันที่อยู่อาศัยโลก

โดยทางเป็นทางสหประชาชาติต้องการให้เป็นการปฏิบัติกันทั่วโลก ภายใต้การแก้ปัญหาตามแผน 40/202 ในวันที่ 17 ธันวาคม 1985

โดยวันนี้เป็นโอกาสอันดีในการที่จะนึกถึงผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนที่พัก รวมถึงการปรับตัวของมนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

วันที่อยู่อาศัยโลก เป็นวันที่องค์กรนานาชาติให้โอกาสแก่สังคมหรือประเทศ จากความสำเร็จในการริเริ่มการก่อตั้งองค์กรต้องเผชิญกับปัญหา ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และยากที่จะจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและการบริการขั้นพื้นฐานระหว่างปีนี้ทั้งหมด

รางวัลเกียรติยศของการตั้งถิ่นฐาน โลกเป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลหน่วยงานและโครงการที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ในการพัฒนากระบวนการในเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หัวเรื่องของการตั้งถิ่นฐานโลกปี 1998 คือ “เมืองที่ปลอดภัย” การเสนอให้ชาวเมืองทั่วโลกเกิดการคิดแก้ไขปัญหาหรือเอาชนะปัญหา และสร้างสรรค์เมืองให้ปลอดภัยทุกปี รางวัลนี้เป็นรางวัลคุณภาพรางวัลหนึ่งที่จัดทำขึ้นแจกทั่วโลก

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ : http://www.habitat.org/getinv/events/world-habitat-day

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.