วันอีโมจิโลก 17 กรกฎาคมของทุกปี (พร้อมประวัติความเป็นมาของวันนี้)

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า ทุกวันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันอีโมจิโลก” วันนี้ Zcooby จึงขอแนะนำประวัติความเป็นมาวันนี้ให้ทราบโดยคร่าวๆ ครับ

อีโมจิ คืออะไร?

อีโมจิ (emoji) เป็น ตัวหนังสือความคิดและสไมลีย์ที่ใช้กันในอีเมล,เว็บเพจ รวมทั้งโปรแกรมสนทนา โดยปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น การแสดงสีหน้าและกิริยาอาการ วัตถุ สถานที่ ลมฟ้าอากาศ สัตว์ เป็นต้น อีโมจิมีลักษณะเหมือนสัญรูปอารมณ์มาก แต่มาจากรูปภาพจริงแทนที่จะมาจากตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายวรรคตอนประสมกันอย่างสัญรูปอารมณ์

วันอีโมจิโลกเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2014

ประวัติความเป็นมาของอีโมจิ

อีโมจิถูกพัฒนาขึ้นมาจากนักออกแบบชาวญี่ปุ่นชื่อ Shigetaka Kurita เมื่อปี 1999 และเริ่มได้รับความนิยามเริ่มจากในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งจริงๆ แล้วอีโมจิ (emoji) มิได้มาจากคำว่า emotion และ emoticon ในภาษาอังกฤษ แต่จริงๆ แล้ว คำว่าอีโมจิ คือ เอโมจิ มาจากคำว่า จากคำ เอะ (絵, “ภาพ”) ประสมกับคำ โมจิ (文字, “ตัวหนังสือ”) ในภาษาญี่ปุ่น จึงมีความหมายรวมว่า “ตัวหนังสือภาพ”

วันนี้ คุณส่งอีโมจิ ให้ใครแล้วหรือยังครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.