เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน #เราไม่ทิ้งกัน

มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19

เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่?

เริ่มลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยลิ้งค์สำหรับการลงทะเบียนจะเริ่มเปิดให้ใช้งาน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง)


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

  • สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
  • เป็นผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
  • ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐานการยื่นเพื่อขอรับการช่วยเหลือในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
  • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

ได้รับเงินเมื่อไหร่?

ระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติ


ช่องทางการรับเงิน

  • โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
  • พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี

ช่องทางการติดต่อโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

สอบถามวิธีการลงทะเบียน สถานะการโอนเงิน โทร. 02 111 1144

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.