วิธีการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com #เราไม่ทิ้งกัน

วิธีการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com #เราไม่ทิ้งกัน

อย่าลืม เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงของท่านไว้ใกล้มือด้วย

ขั้นตอนที่ 1 – เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

จะเจอข้อมูลต่างๆ ที่ให้กรอกดังต่อไปนี้ (* = เป็นข้อมูลสำคัญต้องกรอก)

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

 • ชื่อภาษาไทย*
 • นามสกุลภาษาไทย*
 • วันเดือนปีเกิด*
 • หมายเลขบัตประจำตัวประชาชน*
 • รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน*
 • รายได้ต่อเดือน*
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้*
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือคนใกล้ชิด*
 • หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ*
 • อีเมล์(ถ้ามี)
 • Line ID (ถ้ามี)
 • ช่องทางที่ท่านประสงค์รับเงิน (เลือก รับเงินผ่านบัญชีของท่านเท่านั้น หรือ รับเงินผ่าน Promtpay (ผูกบัตรประชาชนของท่านเท่านั้น)

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

 • บ้านเลขที่*
 • หมู่ที่
 • หมู่บ้าน/อาคาร/ชั้น
 • ตรอก/ซอย
 • ถนน
 • รหัสไปรษณีย์*
 • ตำบล/แขวง*
 • อำเภอ/เขต*
 • จังหวัด*

ข้อมูลการประกอบอาชีพ

 • อาชีพ/ตำแหน่ง
 • ระยะเวลาการประกอบอาชีพ/ตำแหน่ง

ข้อมูลผลกระทบจากโควิด-19

ท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

 • ธุรกิจถูกปิดชั่วคราว
 • ถูกสั่งพักงาน เลิกจ้าง
 • รายได้ลดลง
 • อื่นๆ

โปรดเลือกข้อมูลที่ตรงกับท่าน ( เลือก มีนายจ้าง หรือ ไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ)

กรณีไม่มีนายจ้าง (ประกอบอาชีพอิสระ) โปรดเลือกอาชีพของท่าน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.