ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 10-11 กรกฎาคม 2562 #ประชุมสภา

ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาครั้งนี้มาฝาก

โดยในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) จะมีการพิจารณาพิจารณาญัตติด่วน และญัตติที่เสนอใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องด่วน

  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
  • ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและศึกษา ติดตามการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิด สิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน
  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ ศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่เสนอใหม่

  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า
  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา สอบสวนปัญหาระบบการตรวจสอบการชําระหนี้ของ กยศ.
  • ฯลฯ

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 10-11 กรกฎาคม 2562

สำหรับผู้ที่สนใจรับชม สามารถชมได้ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 และเริ่มต้นตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.