10 กันยายน วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ตรงกับวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันสำคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003 ) และใช้ ดอกสะมาเรีย เป็นสัญลักษณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายของประเทศไทยในปี 2017 นี้ ธีมสำหรับวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก คือ

Taking a minute can change a life (สละเวลาเพียงนิด เปลี่ยนแปลงชีวิตได้)

 

ในทุกๆ ปี มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 800,000 คนจากการฆ่าตัวตาย และมากกว่า 25 ครั้งในการพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งเบื้องหลังของเรื่องเศร้าเหล่านี้ มักจะเป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนตัว และเหตุผลมากมาย รวมถึงคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ของคนมากมาย

สิ่งเหล่านี้สะท้องเห็นถึงธีมของวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกในปีนี้ ที่ใช้ประโยคที่ว่า Taking a minute can change a life (สละเวลาเพียงนิด เปลี่ยนแปลงชีวิตได้) ในฐานะที่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เราก็มีส่วนในการรับผิดชอบในการค้นหาคนที่กำลังตกอยู่ในสภาพเหล่านี้ โดยให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสเปิดเผยถึงสิ่งที่อยู่ในใจ การรับฟังอย่างอ่อนโย และไม่ตัดสินในสิ่งที่เขาคิดและเขาเป็น

คุณคือคนหนึ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) https://iasp.info/wspd2017/Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.