อัตราค่าชดเชย กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด (อัพเดทล่าสุด)

ในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด หลายคนอาจจะอยากทราบว่า จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีอย่างไรบ้าง วันนี้ Zcooby ขอแนะนำ อัตราค่าชดเชย กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ที่อัพเดทล่าสุด โดยเพิ่มกรณีที่ลูกจ้างมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปด้วยครับ


ค่าชดเชย : นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างดังต่อไปนี้

1. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างตามผลงาน

2. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 1 ปีแต่ไม่ครบ 3 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 90 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างตามผลงาน

3. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างตามผลงาน

4. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปี
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 240 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างตามผลงาน

5. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างตามผลงาน

6. ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป (ใหม่)
ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 400 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างตามผลงาน

ที่มา กระทรวงแรงงาน

ที่มารูปภาพ : ทวิตเตอร์ VoiceTV21

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.