วิธีการลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท #ชิมช้อปใช้ #เป๋าตัง (อัพเดทล่าสุด กันยายน 2562)

หลังจากมีข่าวมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงิน “เป๋าตัง” (G-Wallet) มูลค่า 1,000 บาท จํานวน 10 ล้านคน ทาง Zcooby จึงขอแนะนำวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 1,000 บาท ในโครงการ ชิมช้อปใช้

เงื่อนไขที่ควรทราบก่อนทำการลงทะเบียน

 • รัฐแจก 1,000 บาท 10 ล้านคนเท่านั้น!!!
 • ช่วงเวลาการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 (ควรอยู่หน้าเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com ตั้งแต่เวลา 23.50 น. ของคืนวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562) จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 • รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคนเท่านั้น กรณีครบ 1 ล้านคนในแต่ละวัน จะเปิดทะเบียนให้ลงในวันถัดไป จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน (เมื่อครบ 10 ล้านคน จะสิ้นสุดโครงการ)

เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ

 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 2. มีสมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต และมี E-mail ที่สามารถติดต่อได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาท ในโครงการชิมช้อปใช้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าลงทะเบียนเว็บไซต์ด้านล่างนี้

https://regist.ชิมช้อปใช้.com/Register/

อัพเดทล่าสุด : เว็บไซต์จะใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail พร้อมเลือก จังหวัดที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์ (ต้องไม่ตรงกับจังหวัดตามสําเนาทะเบียนบ้าน)

เมื่อลงทะเบียนสําเร็จ ระบบจะยืนยันให้ทราบทันทีว่า ท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วัน ท่านจะได้รับการยืนยันรับสิทธิ์ทาง E-mail และ SMS

**กรณีลงทะเบียนไม่สําเร็จ ระบบจะแจ้งให้ทราบทันที ว่า “จํานวนการลงทะเบียนเต็มแล้วสําหรับรอบวัน” และท่าน สามารถลงทะเบียน ได้อีกครั้งในวันถัดไป

ขั้นตอนที่ 3 หลังลงทะเบียน ให้รอการติดต่อกลับว่า คุณได้สิทธิ์หรือไม่?

 • หากได้รับสิทธิ์ ธนาคารกรุงไทยจะส่ง E-mail และ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน พร้อมแจ้งรายละเอียด จังหวัด ระยะเวลา วันที่สามารถไปใช้สิทธิ์ ให้ทราบ
 • หากไม่ได้รับสิทธิ์ ทางธนาคารกรุงไทยจะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบ

หมายเหตุ กรณีที่เกิดความผิดพลาด ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ใหม่ในวันถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกรณีการผิดพลาดว่าจะลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่


ขั้นตอนที่ 4 – การดาวน์โหลด Application “เป๋าตัง”ดาวน์โหลด Application “เป๋าตัง” จาก AppStore หรือ PlayStore

ผู้ใช้งานมือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.customer.qr&hl=th

ผู้ใช้งานมือถือไอโฟน >> https://apps.apple.com/th/app/%E0%B9%80%E0%B8%9B-%E0%B8%B2%E0%B8%95-%E0%B8%87/id1324902182?l=th

เมื่อดาวน์โหลดแอพแล้วให้ทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอน ดังนี้

 • สแกนบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมกรอกข้อมูลตามหน้าบัตร
 • ถ่ายรูปเซลฟี่ (Selfie) ใบหน้าตนเอง
 • ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน ด้วยรหัสยืนยันการทําธุรกรรม (OTP) ระบบจะแจ้งวงเงิน 1,000 บาท ใน เป๋าตัง ช่อง 1 และเริ่มใช้งานได้ทันที (ต้องมีการใช้จ่ายเป๋าตังช่อง 1 ครั้งแรก ภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS หลังจากนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้เรื่อยๆ จนถึงวันที 30 พฤศจิกายน 2562)
 • มีเป๋าตัง ช่อง 2 เพื่อให้เติมเงินและนําไปใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้าน) พร้อมได้รับเงินชดเชย (Cash Back) เพิ่มอีก 15% แต่ไม่เกิน 4,500 บาท (จํากัดวงเงินการใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท)

**หมายเหตุ
-หากไม่มีการใช้จ่ายทั้ง 2 กระเป๋าภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์และไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีก
-กรณีภายใน 14 วัน ใช้จ่ายเฉพาะเป๋าตังช่อง 2 (โดยไม่ใช้เป๋าตัง ช่อง 1 ) จะถูกตัดสิทธิ์เงิน 1,000 บาท แต่สามารถใช้สิทธิ์ Cashback ต่อเนื่องได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ข้อมูลลงทะเบียนประชาชน การรับสิทธิ์แอปพลิเคชั่น (Application) “เป๋าตัง”
  ติดต่อ ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1144
 2. ข้อมูลลงทะเบียนผู้ประกอบการ การเข้าร่วมมาตรการ แอปพลิเคชั่น (Application) “ถุงเงิน” ติดต่อ กรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400
 3. ข้อมูลท่องเที่ยว ติดต่อ ททท. โทร. 1672

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.