สรุปว่า 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันหยุดพิเศษหรือไม่?

หลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการขอความร่วมมือให้บริษัทต่างๆ ให้วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ ไม่ถือว่าเป็นวันลา ซึ่งสร้างความสับสนให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมาก วันนี้ทาง Zcooby จะมาช่วยสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

วันหยุด 11 ธันวาคม

ที่มาของข่าววันหยุด 11 ธันวาคม 2558

ข่าวนี้ เริ่มต้นจากทาง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ขอความร่วมมือบริษัทต่าง ๆ ให้วันที่ 11 ธันวาคม เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับครับ

เรื่องขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยไม่ให้ถือเป็นวันลา

ทั้งนี้ จากเอกสารของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า ในเดือนธันวาคม 2558 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ได้แก่วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ซึ่งถือเป็นวันรัฐธรรมนูญ รวมถึงวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2558 ที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้นั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือ ให้นายจ้างพิจารณาให้วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษให้แก่ลูกจ้างโดยไม่ถือเป็นวันลา และในกรณีที่ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้เดินทางด้วยความระมัดระวัง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอให้วางแผนการเดินทางไปกลับเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

สรุปว่า 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันหยุดพิเศษหรือไม่?

ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลว่า ให้วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เป็นวันหยุด ข่าวสารก่อนหน้านี้เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้นครับ

หากใครที่หยุดในวันที่ 11 ธันวาคนนี้ ทางบริษัทอาจถือว่าเป็นวันลานะครับ

หากมีความคืบหน้าทาง Zcooby จะรีบนำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.