9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี จะเป็นวันต่อต้านคอรัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไร เราลองมาหาข้อมูลไปด้วยกันนะครับ

วันต่อต้านคอรัปชันสากล คืออะไร?

วันที่ 9 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันที่ องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำอนุสัญญาให้ประเทศต่างๆ กว่า 180 ประเทศลงนาม ทำข้อผูกพันจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการคอร์รัปชั่นว่าเป็นพิษภัยอย่างไรและเรื่องนี้เป็นบ่อเกิดของหลายปัญหา ในทุกระดับชั้น ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องระดับประเทศ

ความเป็นมาของวันต่อต้านคอรัปชันสากล

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN ๑๙๑ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9 -11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

กิจกรรมในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2558

ในประเทศไทย จะมีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด “Transparent THAILAND ประเทศไทยโปร่งใส”

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันที่ 8-9 ธ.ค.นี้ มี 4 ข้อด้วยกัน คือ

  1. เพื่อแสดงให้เห็นเจตจำนงของฝ่ายบริหารและหน่วยงานตรวจสอบว่ามีความมุ่นมั่นในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
  2. เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
  3. ภารกิจหลักของ ป.ป.ช.คือการปราบปรามการทุจริตแต่จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเครือข่าย จึงจัดงานนี้เพื่อสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้าร่วม
  4. กิจกรรมภายในงานนี้ จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอด้วย

ทั้งนี้พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จะร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประเทศไทยโปร่งใส…ได้อย่างไร” ในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ ต่อมาในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะนำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล รวมถึงผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติจะแถลงสารเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ.“

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.