วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (World Day Against Child Labour) 12 มิถุนายน

คุณรู้หรือไม่ว่า ทุกวันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็น วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก (World Day Against Child Labour) ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันนี้

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Orginazation, ILO) กำหนดวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก ขึ้นตั้งแต่ปี 2542

จากที่ได้ร่วมประชุมข้อตกลงร่วมกันระหว่างนานาประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกดำเนินการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปอย่างเร่งด่วน จนถึงขณะนี้มีประเทศสมาชิกร่วมลงนามแล้วจำนวน 178 ประเทศ

ในปี 2562 นี้ ทาง ILO ได้จัดให้มีการรณรงค์ในแคมเปญว่า “Children shouldn’t work in fields, but on dreams!”

ในประเทศไทย ได้มีการลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 และในทุกๆปี จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก อาทิ การเสวนา การแสดงคอนเสิร์ต การเดินพาเหรด การแข่งขัน และการแสดงของนักเรียน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.