คลิปวีดีโอเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” พร้อมเนื้อเพลง (รวมศิลปินแกรมมี่)

วันนี้ หลังเคารพธงชาติตอนหกโมงเย็น ผมได้ยินเพลงๆ หนึ่งแว่วขึ้นมา เลยไปหาข้อมูลแล้วพบว่าเป็นเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” ทาง Zcooby เลยหาคลิปวีดีโอพร้อมเนื้อเพลงนี้มาฝากสำหรับผู้ที่สนใจครับ

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เราไปดูคลิปวีดีโอเพลงนี้กันดีกว่าครับ

คลิปวีดีโอค่านิยม 12 ประการ – รวมศิลปินจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

เนื้อเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” โดยศิลปินจากแกรมมี่

ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี
ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

หนึ่งรักชาติและศาสน์กษัตริย์
สองซื่อสัตย์มีอุดมการณ์
สามรู้คุณพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์
สี่ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาไม่เกียจไม่คร้าน ตั้งใจเพียรเขียนอ่านให้ดี

ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี
ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

ห้ารักษาวัฒนธรรม
หกศีลธรรมต้องมีในใจ เป็นผู้ให้ด้วยใจแบ่งปัน
เจ็ดเรียนรู้ประชาธิปไตย
แปดต้องมีวินัยร่วมกัน ต้องยึดมั่นกฎหมายบ้านเมือง

(ดนตรี)

เก้าต้องมีสติทุกก้าว เดินไปตามรอยเท้าของพ่อ
สิบต้องเพียงและพอในหัวใจ
สิบเอ็ดเป็นคนเข้มแข็ง ไม่ยอมแพ้อำนาจบาทใหญ่
สิบสองรักประเทศไทย รักส่วนรวม

ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี
ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

ค่านิยมดีดี ต้องมีในหัวใจ ถ้าเรารักเมืองไทย จดจำไว้ให้ดี
ต้องเอาดีให้ได้ เกิดเป็นไทยทั้งที ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

ต้องคิดดี ต้องทำดี ต้องทำได้

****************************************

โดยทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำดนตรีและบทเพลงเ­ป็นสื่อกลางในการสร้างความสุขให้แก่ประชาช­น จึงดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมบทเพลงปลู­กฝัง ค่านิยมหลักคนไทยเพลง “ค่านิยม 12 ประการ” โดยนำเนื้อหาของค่านิยม 12 ประการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาจัดทำเนื้อร้อง เรียบเรียงเสียงประสาน ขับร้องโดยศิลปินบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้แก่

  • พลพล-ทชภณ พลกองเส็ง
  • ไอซ์-ศรัณยู วินัยพานิช
  • กัน-นภัทร อินทร์ใจเอื้อ
  • แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น
  • ไมค์-พรภิรมย์ พินทะปะกัง
  • ต่าย-อรทัย ดาบคำ

คำร้อง/ทำนองโดย ปิติ ลิ้มเจริญ

เรียบเรียงโดย ศราวุธ ฤทธิ์นันท์

โดยเพื่อเป็นโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังความส­ามัคคีด้วยการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยม 12 ประการ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึ­งค่านิยม ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีรากฐานด้านคุณธ­รรมและจริยธรรม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.