May 2022

Uncategorized

PDPA คืออะไร? เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่คุณต้องรู้ #PDPA

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะเป็นวันที่เริ่มมีการบังคับใช้ PDPA หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลายคนอาจจะกังวลและสงสัยว่า PDPA จะเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบใดบ้างเกี่ยวกับชีวิตของเรา โดยทาง Zcooby.com จะขอแชร์เรื่องสำคัญๆ เกี่ยวกับ PDPA ที่คุณๆ ควรจะได้รู้