วันศิลปินแห่งชาติ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี (ประวัติและที่มา)

ทุกวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นวันศิลปินแห่งชาติ ซึ่งในปี 2561 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทาง Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือที่มาของวันนี้ครับ

ภาพจาก www.pptvhd36.com

วันศิลปินแห่งชาติ

วันศิลปินแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ที่มาของวันศิลปินแห่งชาติ

เนื่องจากวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ซึ่งนับถือกันว่า ทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปกรรม ทรงอุปถัมภ์บำรุงศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ตลอดจนทรงส่งเสริมเชิดชูศิลปินผู้มีฝีมือมาตลอดรัชสมัยพระองค์

เพื่อรำลึกถึงพระองค์ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติ

โครงการประกาศศิลปินแห่งชาติ

การมีวันศิลปินแห่งชาตินั้น สืบเนื่องจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติต้องการให้นานาอารยประเทศยอมรับการมีชื่อเสียงเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยมีอารยธรรม วัฒนธรรมเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศ จึงจัดให้มีโครงการประกาศศิลปินแห่งชาติขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2527 เพื่อ

  • จัดทำเนียบศิลปินทุกแขนงทั่วประเทศ
  • สรรหาบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะด้วยความอุตสาหะ
  • ที่มีผลงานปรากฏต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องยาวนาน

แล้วยกย่องเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

กิจกรรมในวันศิลปินแห่งชาติ

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจะนำศิลปินแห่งชาติเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทุก ๆ ปี

ทางราชการยังจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติและศิลปะพื้นบ้านขึ้นทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจังหวัดที่มีศิลปินแห่งชาติสังกัดอยู่ โดยให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด และศูนย์วัฒนธรรมอำเภอรับผิดชอบดำเนินการ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.