ลงคะแนนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่คนไทยจำนวนมากจะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ทาง Zcooby ขอนำเสนอคู่มือสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งในครั้งนี้ครับ

ลงคะแนนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง

 • ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

หลักฐานแสดงตน ใช้อะไรได้บ้าง?

 • บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ พาสปอร์ต

บัตรประชาชนที่หมดอายุ ใช้ยื่นเป็นหลักฐานแสดงตนได้หรือไม่

 • ได้

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

 • ตรวจสอบรายชื่อของตนเองป้ายหน้าหน่วยเลือกตั้ง
 • ยื่นหลักฐานแสดงตน (เช่น บัตรประชาชน ฯลฯ)
 • ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
 • รับบัตรเลือกตั้งจากเจ้าหน้าที่
 • เข้าคูหา ใช้ปากกาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องของเบอร์ผู้สมัครและพรรคที่ประสงค์จะลงคะแนน
 • หากไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ผู้ใดหรือพรรคใด ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครใด” ซึ่งอยู่ด้านล่างของบัตรเลือกตั้ง
 • เมื่อทำเครื่องหมายกากบาท (เพียงเครื่องหมายเดียว) เรียบร้อยแล้ว ให้พับบัตรเลือกตั้งตามรอยประ
 • นำบัตรเลือกตั้งมาหย่อนที่หีบเลือกตั้ง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.