ข้อห้าม ข้อควรระวังเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

ห้ามหาเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (รวมทั้งการใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พรรคการเมืองหรือหมายเลขหรือชื่อผู้สมัคร ส.ส.)

ห้าม ขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม

ห้ามผู้ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง ทำการเลือกตั้ง

ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือกระทำการใดให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย

ห้ามทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลือกตั้ง (เว้นแต่เครื่องหมายกากะบาท X แค่จุดเดียว)

ห้ามนำบัตรออกไปจากที่เลือกตั้ง

ห้ามเล่นพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.