บันทึกค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 (Excel) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด)

สำหรับคนที่ต้องการทำบันทึกรายรับรายจ่าย เงินออมแบบใช้งานง่าย เป็นไฟล์ Excel วันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยมี “บันทึกค่าใช้จ่ายประจำปี 2558” แบบไฟล์ Excel ให้ดาวน์โหลดแล้วครับ

สำหรับไฟล์บันทึกค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 ที่สร้างขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะทำการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ตนหรือครอบครัวของตนมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงแต่ละวันแต่ละเดือนในปี 2558 นี้

บันทึกค่าใช้จ่าย 2558

โดยไฟล์ตัวนี้จะมีการแยกข้อมูลออกเป็นหัวข้อใหญ่ เช่น รายรับ รายจ่ายที่จำเป็น รายจ่ายที่ไม่จำเป็น รายจ่ายอื่นๆ โดยมีข้อมูลในแต่ละหัวข้อดังนี้ครับ

รายรับ

 • เงินได้สุทธิ
 • เงินเก็บก่อนใช้
 • อื่นๆ

รายจ่ายที่จำเป็น

 • อาหาร
 • ค่าเช่าที่พัก
 • ไฟฟ้า/ประปา/โทร
 • เครื่องนุ่งห่ม
 • ค่ายา
 • ค่าพาหนะ/น้ำมัน

รายจ่ายที่ไม่จำเป็น

 • ลอตเตอรี่/หวย/พนัน
 • บุหรี่/ของมึนเมา

รายจ่ายอื่นๆ

 • เงินต้นหนี้สิน
 • ดอกเบี้ย
 • เลี้ยงดูบุพการี
 • ใช้จ่ายในครอบครัว
 • พักผ่อน/ท่องเที่ยว
 • ทำบุญ
 • อื่นๆ

ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพคร่าวๆ ได้ว่า คุณมีค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน

และจุดเด่นอื่นๆ ที่น่าสนใจของไฟล์ชุดนี้ก็คือ คุณสามารถใช้งานได้สะดวก ง่าย นอกจากมีการจัดหมวดหมู่รายรับ และค่าใช้จ่ายไว้พอครอบคลุม แยกเป็นรายเดือนแล้ว ยังมีกราฟวงกลมสรุปการใช้จ่ายและเงินออมรายเดือน และตลอดปีให้ด้วย ซึ่งผมว่าเหมาะที่ทุกคนจะทำไว้เป็นข้อมูลประจำครอบครัวครับ

หากคุณสนใจดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.bot.or.th/Thai/Attachment/Saving2558.xls

มาวางแผนการเงินของตัวเองกันตั้งแต่วันนี้นะครับ

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.