ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ 28 ตุลาคม 2560

ในช่วงวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 จะมีพระราชพิธีสำคัญอีกครั้งหนึ่งของคนไทย นั่นคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง Zcooby ขออนุญาตนำช่องทางการรับชมพระราชพิธีนี้ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือครับ

โดยในวันที่ 28 ตุลาคม จะมี พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป โดยทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้มีการเปิดช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีในวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ Youtube โดยจะเริ่มทำการถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 16.30 น. เพื่อให้คนไทยที่ไม่ได้มีโอกาสชมผ่านทางโทรทัศน์ และคนไทยที่กำลังอยู่ในต่างประเทศในช่วงพระราชพิธีนั้น

หมายเหตุ การถ่ายทอดสดพระราชพิธีสำคัญ โดยให้เชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) และผ่านช่อง Youtube ของไทยพีบีเอส

กำหนดการในช่วงพระราชพิธี 25-29 ตุลาคม 2560

 • วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 7.00 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมศพออกพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยริ้วกระบวนที่ 1 ริ้วกระบวนที่ 2 และริ้วกระบวนที่ 3
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  • เวลา 22.00 น. พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง
 • วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 8.00 น. พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ เชิญพระบรมอัฐิสู่พระบรมมหาราชวัง โดยริ้วกระบวนที่ 4
 • วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • เวลา 10.30 น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยริ้วกระบวนที่ 5
  • เวลา 17.30 น. พระราชพิธีเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยริ้วกระบวนที่ 6

************************

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ 28 ตุลาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.