“ออกทุกข์” คืออะไร? พร้อมคู่มือการปฏิบัติตัวในการ ‘ออกทุกข์’

หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนี้ไปรัฐบาลประกาศให้คนไทยไว้ทุกข์ไปจนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2560 และออกทุกข์ในเช้าวันที่ 30 ต.ค. 2560 ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่งอการออกทุกข์ให้ทราบกันครับ

“ออกทุกข์” คืออะไร?

การออกทุกข์ เป็นช่วงเวลาต่อจากการไว้ทุกข์ ซึ่งหลังจากงานพิธีศพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะมีช่วงเวลาในการไว้ทุกข์ในช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้น เพื่อให้แต่ละคนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ จึงมีช่วงเวลาของการออกทุกข์

ออกทุกข์วันไหน?

โดยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีการประกาศจากทางรัฐบาลให้ประชาชนชาวไทยทำการไว้ทุกข์ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 และทำการ”ออกทุกข์” ในเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  • ช่วงกลางวันของวันที่ 29 ต.ค. 2560 ยังไว้ทุกข์อยู่
  • ช่วงกลางคืนของวันที่ 29 ต.ค. 2560 ให้หน่วยงานต่างๆ หรือบ้านเรือนของประชาชนคนไทยที่ประดับผ้าสีดำ ป้ายไว้ทุกข์ หรืออะไรก็ตามที่เป็นสัญลักษณ์การไว้ทุกข์ ให้ปลดและเก็บออกให้หมดในคืนนั้น
  • ช่วงเช้าวันที่ 30 ต.ค. 2560 ก็คือให้ทุกอย่างกลับเป็นปกติ ใส่เสื้อผ้าสีสันได้ตามปกติ รื่นเริงได้ทั่วไป

การปฏิบัติตัวในการ ‘ออกทุกข์’ สำหรับประชาชน

1 ประชาชนทั่วไป ควรไว้ทุกข์จนถึงคืนวันที่ 29 ตุลาคม 2560 โดยสวมชุดสีดำไว้ทุกข์ หรือชุดสีสุภาพพร้อมกลัดโบสีดำไว้ทุกข์

2 ข้าราชการ แต่งกายไว้ทุกข์ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2560 (จากเดิมวันที่ 13 – 27 ต.ค. 2560 (วันเก็บพระบรมอัฐิ)

 

3 การลดธงครึ่งเสา สำหรับสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทำการของรัฐ ให้ลดธงครึ่งเสา จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2560

4 การปลดเครื่องหมายไว้ทุกข์ สำหรับสถานที่ราชการ ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่คืนวันที่ 29 ต.ค. 2560 ส่วนประชาชนทั่วไป กอร.พระราชพิธีฯ แนะนำว่า หากบ้านเรือนของใครมีการติดประดับผ้าแพรสีขาวดำเพื่อไว้ทุกข์ ให้ติดได้ไปจนถึงช่วงกลางวันของวันที่ 29 ต.ค. 2560 แต่พอถึงช่วงกลางคืน ให้ปลดผ้าแพรไว้ทุกข์ออก เพื่อออกทุกข์ในเช้าวันที่ 30 ต.ค. 2560

5. หลังออกทุกข์ รื่นเริงได้ตามเหมาะสม หากจะมีงานสนุกสนาน รื่นเริง บันเทิง ก็ยังคงทำได้ แต่เพียงให้เหมาะสมและตามกาลเทศะ ไม่ถึงกับเศร้าโศกเกินไป ไม่ควรรื่นเริง สนุกสนาน จนเกินงาม

6 หลังออกทุกข์ ไม่ต้องติดเครื่องหมายไว้ทุกข์  โดยประชาชนทั่วไปสามารถเลือกที่จะไปทำบุญ ทำทาน ปฏิบัติศาสนกิจ ทำความดีถวายพ่อหลวงก็ได้

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.