รายชื่อ ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 เขต (อย่างไม่เป็นทางการ)

ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ทาง กกต. ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตที่มีผลชนะการเลือกตั้ง จำนวน 350 เขต ผ่านทางเว็บไซต์ของ กกต.

โดยรายชื่อ ส.ส. ทั้ง 350 ท่าน จาก 350 เขต ได้ถูกประกาศตามเลขที่ 37/2562 โดยใช้หัวข้อว่า “เอกสารประกอบการแถลงข่าว วันที่ 25 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดรายจังหวัด/เขต (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยข้อมูลที่นำเสนอจะมีข้อมูลในส่วน

  • ลำดับที่
  • จังหวัด
  • เขต
  • ชื่อ-สกุล
  • สังกัดพรรค

รายชื่อ ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 เขต

ที่มา : https://www.ect.go.th/ewt/ewt/ect_th/download/article/article_20190325160448.pdf

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.