9วิชาสามัญ ปี 2560 (สมัครสอบ,รูปแบบข้อสอบ,วันสอบ,ประกาศผล)

สำหรับน้องๆ ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า ช่วงนี้จะต้องมีการสอบครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือการสอบ 9วิชาสามัญ ซึ่งปีนี้เป็นปีการศึกษา 60 ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 9วิชาสามัญ ปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นสมัครสอบ,รูปแบบข้อสอบ,วันสอบ,ประกาศผล

9วิชาสามัญ คืออะไร?

เดิมก็คือการสอบ 7 วิชาสามัญ แต่มีการเพิ่มมาสองวิชา สำหรับนักเรียนที่เรียนสายศิลป์ คือ คณิตศาสตร์ (2) และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 1. ภาษาไทย
 2. สังคมศึกษา
 3. อังกฤษ
 4. คณิตศาสตร์ (1) (สำหรับนักเรียนสายวิทย์)
 5. ฟิสิกส์
 6. เคมี
 7. ชีววิทยา
 8. คณิตศาสตร์ (2) (สำหรับนักเรียนสายศิลป์)
 9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สำหรับนักเรียนสายศิลป์)

รูปแบบข้อสอบ 9วิชาสามัญ ปี 60

โดยแต่ละวิชาสามัญจะเป็นข้อสอบแบบปรนัย (5 ตัวเลือก 1 คำตอบ) โดยแต่ละวิชาจะมีจำนวนข้อและคะแนนดังนี้

 1. ภาษาไทย – จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน
 2. สังคมศึกษา – จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน
 3. อังกฤษ – จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน
 4. คณิตศาสตร์ (1) – จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน
 5. ฟิสิกส์ – จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน
 6. เคมี – จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน
 7. ชีววิทยา – จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน
 8. คณิตศาสตร์ (2) – จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน
 9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป – จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน

และแต่ละวิชาจะใช้เวลาสอบนาน 90 นาที (1 ชั่วโมงครึ่ง)

กำหนดการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2559  เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560  โดยกำหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ และการประกาศผลสอบวิชาสามัญ  9  วิชา  ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัครสอบ 5 – 24 ตุลาคม 2559
วันสอบ 24 – 25 ธันวาคม 2559
ประกาศผลสอบ 25  มกราคม  2560

ขอบเขตเนื้อหาที่จะใช้ในการออกสอบ 9วิชาสามัญ 2560 : goo.gl/qvTbNp

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.