อดิศร เพียงเกษ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

อดิศร เพียงเกษ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

อดิศร เพียงเกษ คือใคร?

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่ง โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์) อดีตประธานสถานีประชาชน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น

เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมา 4 สมัย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ประวัติของ อดิศร เพียงเกษ

ชื่อจริง : รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อดิศร เพียงเกษ

ชื่อเล่น : ตุ๊

เกิด : 6 กันยายน พ.ศ. 2495

อายุ : 67 ปี

การศึกษา

 • สำเร็จนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.1) จากสถาบันพระปกเกล้า
 • ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตำแหน่งทางการเมืองที่ผ่านมา

 • ได้รับการเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคมวลชน เมื่อปี พ.ศ. 2531
 • รับตำแหน่ง รองเลขาธิการให้กับพรรคนำไทย
 • ปี พ.ศ. 2550 คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้ตัดสิทธิทางการเมืองของเขา เป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 111 คน ซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549
 • ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 40

ตำแหน่งรัฐมนตรีที่ผ่านมา

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานด้านสื่อสารมวลชน

 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “กุญแจเมืองไทย” (อดิศร เพียงเกษ, วิสา คัญทัพ และ ไพจิตร อักษรณรงค์) ทาง FM 105 MHz
 • ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “สร้างบ้านแปงเมือง” ทาง MVTV
 • ประธานสถานีประชาธิปไตย D-Station
 • ประธานสถานีประชาชน People Channel และผู้ดำเนินรายการ “คุยกับอดิศร”
 • ประธานที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์ทีวี 24 และวิทยากรประจำรายการ “ตรงไปตรงมา”
 • ผู้ก่อตั้งเพจ “ตรงไปตรงมาทีวี” และจัดรายการออนไลน์ผ่านเพจตรงไปตรงมาทีวี
 • ผู้ดำเนินรายการคลิปสั้น “ประเด็นร้อนกลอนผะหยา” ทางเพจ Voice Online

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.