สละสิทธิ คืออะไร? www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ในวันที่ 25 เมษายน 2563 หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการเพิ่มปุ่ม “สละสิทธิ” (ปุ่มสีชมพู) หลายคนอาจจะสงสัยว่า ปุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไร?

ปุ่ม “สละสิทธิ” คืออะไร?

เป็นปุ่มที่ให้ผู้ที่ลงทะเบียนที่ ขาดคุณสมบัติการรับเงินเยียวยา ซึ่งไม่ได้เป็นแรงงาน ลูกจ้าง และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส “โควิด-19” เข้ามาขอสละสิทธิ์

ซึ่งการขอสละสิทธิการรับเงินเยียวยานั้น รวมทั้ง กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจอีกจำนวนหนึ่ง ที่มาลงทะเบียนและได้รับเงิน 5,000 บาทไปแล้ว ซึ่งภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว

ซึ่งทางรัฐบาลได้ทำการชี้แจงรายละเอียดกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแล้วว่า หากใครได้รับสิทธิ์ตามมาตรการให้มาทำการสละสิทธิ์

ขั้นตอนการขอสละสิทธิ

  1. ผู้ขอสละสิทธิ์ จะต้องกรอก หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
  3. กรอกวัน เดือน ปีเกิด
  4. กดยืนยันการสละสิทธิ์

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.