สมัครแอดมิชชั่น ปี 2560 (20-27 พฤษภาคม 2560) ขั้นตอนพร้อมโปรแกรมแอดมิชชั่น 60

20 – 27 พฤษภาคม 2560 จะเป็นช่วงของการรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 2560 ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการสมัครและขั้นตอนพร้อมโปรแกรมแอดมิชชั่น 60 นะครับ

โดยวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ ระบบแอดมิชชั่นกลาง ประจำปี 2560 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

 

ในปีนี้สถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับแอดมิชชั่นกลาง จำนวน 78 แห่ง คณะ/สาขาวิชาต่างๆ แยกเป็นรหัสจำนวน 3,719 รหัส รวมรับ 109,129 คน แบ่งเป็น

  • สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 23 แห่ง จำนวนรับ 55,386 คน
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง จำนวนรับ 17,129 คน
  • สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง จำนวนรับ 36,385 คน
  • สถาบันสมทบ 4 แห่ง จำนวนรับ 229 คน

กำหนดการรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 2560

กำหนดการปีการศึกษา 2560 กิจกรรม
20 -27 พฤษภาคม 2560 รับสมัครแอดมิชชั่น
20 -29 พฤษภาคม 2560 ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น (ทางธนาคาร 8 แห่ง,ไปรษณีย์ไทย,เคาน์เตอร์เซอร์วิส)
7 – 9 มิถุนายน 2560 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก
21 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2560 ผู้สมัครขอแก้ไขข้อมูล
15 มิถุนายน 2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
23 – 26 มิถุนายน 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
10 กรกฎาคม 2560 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด โปรแกรมคำนวณคะแนนการคัดเลือกฯ ประจำปีการศึกษา 2560 

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยในการสมัครแอดมิชชั่นปีนี้ นักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย http://a.cupt.net หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สอท.ทาง โทร.0-2354-5150-2 หรือโทรสาร 0-2354-5155-6 เพื่อแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.