อนันต์ อัศวโภคิน คือใคร? พร้อมประวัติเจ้าสัวของแลนด์แอนด์เฮ้าส์

อนันต์ อัศวโภคิน เป็นชื่อที่หลายคนอาจจะได้ยินบ่อยในช่วงนี้ Zcooby ขอแนะนำประวัติและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลท่านนี้นะครับ

อนันต์ อัศวโภคิน คือใคร?

อนันต์ อัศวโภคิน  เป็นนักธุรกิจชาวไทย เป็นเจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เคยได้รับรางวัล Best CEO Of The Year และเคยได้ตำแหน่งเศรษฐีหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในไทยหลายปีซ้อน เคยได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บให้เป็น มหาเศรษฐีของไทยลำดับที่ 18 (ประจำปี พ.ศ. 2555)

ประวัติของอนันต์ อัศวโภคิน

ชื่อจริง : อนันต์ อัศวโภคิน

เกิด : 21 มีนาคม พ.ศ. 2493

อายุ : 67 ปี

อาชีพ : นักธุรกิจ เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

  • จบการศึกษาจากระดับประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท M.S. Industrial Engineering, สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครอบครัว : สมรสกับ วารุณี (กี่ศิริ) อัศวโภคิน (หย่าร้าง) มีบุตร-ธิดา 3 คน ได้แก่ อาชวิน-อลิสา-อาชนัน อัศวโภคิน

ประวัติการทำงาน

  • 2528-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • 2531-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  • 2535-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สยามธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, กรรมการบริษัท สยามรีเทลดีเวลล๊อปเม้นต์ จำกัด, กรรมการบริษัท จี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นต์ จำกัด
  • 2536-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จำกัด
  • 2537-ปัจจุบัน กรรมการบรษัท เซนเตอร์พอยท์ แมเนจเม้นต์ จำกัด, กรรมการบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
  • 2538-ปัจจุบัน กรรมการบริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กรรมการบริษัท โฮมโปรดักส์ เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) (โฮมโปร), ประธานกรรมการ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุน บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน), กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.