#คาบรองเท้า คืออะไร? ดราม่าจากค่ายคุณธรรม 2562

#คาบรองเท้า เป็นแฮชแท็กหนึ่งที่ขึ้นเด่นมาในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หลายคนอาจจะอยากทราบว่าคืออะไร?


#คาบรองเท้า

#คาบรองเท้า คืออะไร?

สำหรับกรณีดราม่า #คาบรองเท้า นั้นเกิดจากทางโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการจัดค่ายคุณธรรม โดยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นวิทยากรประจำค่าย

และในช่วงหนึ่ง เกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กในค่ายจัดวางรองเท้าไม่มีระเบียน ทางวิทยากรจึงสั่งให้พี่เลี้ยงที่คุมเด็กคลานไปคาบรองเท้าเข้ามาวางไว้ตรงกลางแล้วให้กราบรองเท้า

รายละเอียดค่ายคุณธรรม

โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี มีพันธกิจในการสร้างทรัพยากร มนุษย์ให้เก่ง ดี และมีภาวะผู้นํา ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพใน ระบอบประชาธิปไตย เป็นที่พึ่งพาของชาวเพชรบุรีต่อไปได้ในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตรสถานศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมีกระบวนการจัดการอบรมโดยคณะวิทยากร คือ พระครูสังฆบริรักษ์ เอกรัฐ อภิรักโข เครือข่ายเพื่อนคุณธรรม ซึ่งได้เมตตารับเป็นวิทยากรในกิจกรรมต่อเนื่องมากว่าสิบปี

กิจกรรมค่ายคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นโดยกระบวนการเดียวกัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562

ประกาศล่าสุดจากทางโรงเรียน

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.