ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา 1 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 จะมีการประชุมวุฒิสภา ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดสำหรับผู้ที่สนใจ

ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา 1 กรกฎาคม 2562

โดยวันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) จะเป็นการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ซึ่งมีหัวข้อสำคัญดังนี้

เรื่องด่วน – เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2554)

เรื่องที่เสนอใหม่ – รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำนักงานศาลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543)


ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภา 1 กรกฎาคม 2562

คุณสามารถชมผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.