จีระ หงส์ลดารมภ์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ชื่อของ “จีระ หงส์ลดารมภ์” อาจถูกพูดถึงมากในตอนนี้ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเขาคือใคร วันนี้ Zcooby ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติ หรือผลงานมาฝากครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์ คือใคร?

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เคยดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีโทรทัศน์ไอทีวี และกรรมการกำกับกิจการวิทยุโทรทัศน์ระบบยูเอชเอฟ ก่อนที่จะถูกศาลล้มละลายกลางประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 จากกรณีหนี้จากการทำธุรกรรมการกู้ร่วมกับนายประทีป ซึ่งเป็นลูกศิษย์ ซึ่งหนี้ที่เป็นเงินต้น 8 แสนบาท เมื่อรวมดอกเบี้ยทำให้เกิน 1 ล้านบาท

โดยล่าสุด วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีการประกาศจากศาลล้มละลายกลาง ถึงคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายจีระ หงส์ลดารมภ์ จำเลยที่ 1 ตามมาตรา 135(2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

 

ประวัติ จีระ หงส์ลดารมภ์

ชื่อจริง : ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

วันเกิด : 7 กุมภาพันธ์ 2488

อายุ : 72 ปี

ครอบครัว – ศ.ดร.จีระ เป็นหนึ่งในหกของบุตรของนายสุนทร หงส์ลดารมภ์ กับบท่านผู้หญิง ลำเจียก หงส์ลดารมภ์

การศึกษา

 

 • ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโททางนโยบายรัฐ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย นิวซีแลนด์

ผลงานที่ผ่านมาของ จีระ หงส์ลดารมภ์ 

 •  เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
 • ประธานที่ปรึกษา Chira Academy ในนาม บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด
 • นายกสภาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นผู้ก่อตั้งและอยู่ในตำแหน่งนาน 15 ปี)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
 • กรรมการค่าจ้าง
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานประกันสังคม
 • คณะกรรมการดำเนินงานช่วยคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในด้านสังคม
 • คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ทบวงมหาวิทยาลัย
 • คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน
 • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนหลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการพัฒนากำลังคน
 • รองประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ปรึกษาประจำของธนาคารโลก, UNDP, ESCAP
 • ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • อนุกรรมการว่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ(พ.ศ. 2549)
 • ประธานคณะทำงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค (พ.ศ. 2547 -2549)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์.ในพระบรมราชูปถัมป์
 • ประธานโครงการปริญญาเอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • คณะกรรมการกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานด้านที่ปรึกษา

 • โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โครงการจัดทำ HR Master Plan ให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บมจ. มีเดีย อ็อฟ มีเดียส์
 • โครงการสัมมนาเพื่อหาวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงาน
 • โครงการศึกษาและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสำหรับการเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดีให้การไฟฟ้านครหลวง
 • โครงการดำเนินการปรับปรุงองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • โครงการสัมมนา เพื่อหาวิสัยทัศน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การวิจัยสำรวจบรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • โครงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานประกันสังคม
 • โครงการศึกษาโครงสร้างการเกษตรและสินค้ายุทธศาสตร์เกษตรในกิจกรรมด้านการจัดสรรทรัพยากรเกษตรให้สำนักงานเศรษฐกิจ
  การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้บริษัท   TN – NIXDORF COMPUTER (THAILAND) CO.,LTD.
 •  ฯลฯ

Readers Comments (2)

 1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง ช่วยแก้ไขด้วยครับ
  โทรกลับด่วน 0816266403

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.